Profer Group
Czech lang   English lang
Home > - Energet. úsporná opatření
About us  |   Partners  |   Contacts
Alter. sources of energy
Gas for cutting and welding
Car park for trucks
Gas station
Propane-Butane, LPG
Service, revisions of filling stations
Transport services
GDPR

Projects co-financed by EU:
- Analýza rizik
- Energet. úsporná opatřeníProjekt - Energeticky úsporná opatření

Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti PROFER PLUS s.r.oSpolečnost PROFER PLUS s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společnost, která podniká v oblasti výroby a obchodu s plynem a pronájmem nemovitostí.


Předmětem řešení projektu „Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti PROFER PLUS s.r.o“ jsou jednotlivá stavebně-technická úsporná opatření objektu současné skladovací haly (parc. č. st. 1478, č. 195/1) v areálu společnosti PROFER PLUS s.r.o.

Objekt je dnes pouze částečně využíván a je ve velmi špatném stavebně - technickém stavu. V rámci realizace dojde k zateplení fasády, střechy a podlahy, realizaci systému vytápění a přípravy TV, osazení VZT systémů s rekuperací odpadního tepla a výměně nevyhovujících otvorů. Díky této akci dojde k trvalé úspoře energií.

Projekt „Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti PROFER PLUS s.r.o“ je spolufinancován Evropskou unií.Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti PROFER PLUS s.r.o       Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti PROFER PLUS s.r.o
©2018 - HELP Madurkay Pavel
[+]
btnUp
btnDown